Monday, 3/10/2022 UTC+2
Blog online!

Zlecenia rozpatrywane w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne

Zlecenia podejmowane w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne
Zlecenia podejmowane w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne wykonywane są priorytetowo, z uwzględnieniem oczekiwań interesantów. Ekspertka wyspecjalizowana jest w głównej mierze w zleceniach z obrębu prawa rodzinnego, utrzymując stuprocentową dyskrecję a także empatyczne ukierunkowanie do interesantów. Kierując się do adwokat wrocław można spodziewać się, że będzie się potraktowanym priorytetowo. Sprawy o rozwód albo o separację, sprawy o podział majątku, sprawy o przyznanie zagranicznego wyroku w rozwodzie, sprawy dotyczące pozbawienia albo ograniczania władzy rodzicielskiej, sprawy o przyznanie alimentów, sprawy rozstrzygane przez sądy dla małoletnich, sprawy o kontakty z pociechami, sprawy o ustalanie albo zaprzeczenie ojcostwa, czy sprawy o przysposobienie to często podejmowane sprawy. Indywidualne nastawienie adwokatki oraz maksymalne zaangażowanie sprawiają, że każdy poczuje się tutaj jak najlepiej potraktowany.

About