Thursday, 11/8/2022 UTC+2
Blog online!

Praca w zespole i gry szkoleniowe

Gry służące zbudowaniu zgranych teamów, z jakich korzystają trenerzy
Książki służące budowaniu komunikatywnych teamów, z jakich korzystają trenerzy proponowane są w Sklep Trenera. Ćwiczenia szkoleniowe oraz kursy, jak i Praca w zespole i gry szkoleniowe służą polepszeniu relacji w konkretnym teamie, co przekłada się na jego efektywność i lepsze wyniki firmy. Można dowiedzieć się, co robić, żeby ludzie chcieli współpracować w teamie, bądź też jak radzić sobie, o ile pojawi się kryzys. Można także nauczyć podwładnych, w jaki sposób mają możliwość razem współdziałać, czy też jak uczyć się poszczególnych ról w zespole. Ćwiczenia mogą zostać edytowane przez trenerów, celem dostosowania ich do osób, z którymi współpracują. Ciekawą opcją są chociażby Karty Sytuacji Perfekcyjny Zespół. Na kartach tych opisane są pięćdziesiąt dwie sytuacje z życia Perfekcyjnego Zespołu. Konkretne sytuacje rozdzielone są na pięć grup, pod kątem etapów budowania zespołu. Celem gry jest rozpoznawanie sytuacji jakie osłabiają, jak i okoliczności które wspierają team w przeróżnych sytuacjach. Można ćwiczyć grupowe podejmowanie decyzji, czy też dokonać analizy obecnej sytuacji w zespole na tle kart. To idealny sposób na wzbogacenie szkolenia. W celu zbudowania wartościowych relacji w zespole można również skorzystać z gier SI: Human Jungle, Wild West Jungle oraz Kowboje Walczą ze Stresem. Gry szkoleniowe ukażą pracownikom, w jaki sposób mogą rozwinąć się w teamie, rozwijać kompetencje oraz zbudować idealny team.

About